Схема дефиаторен ключ

При следващото докосване тя намалява по същия начин. Декоративна капачка и си готов. С едно дистанционно(маймунка, не конзолата) може до 16 консуматора, та тези два при теб не са проблемни. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа.

Понякога се налага източникът на светлина да се командва от три места, тогава се налага да се използва ключ „схема 8“ или още – кръстат ключ, принципно той може да се разглежда като два девиаторни ключа в общ корпус и общ бутон за управление. Освен несравнимо по-малките загуби на електрическа енергия и възможността за дистанционно управление, принципът позволява регулиране на големината на тока и през други електрически товари, например нагреватели и електродвигатели. Използване С кратко натискане на бутон от типа „стълбищен бутон“ лампата светва и свети докато отново не се натисне някой бутон. Задържаш кой да е бутон от дистанционното, за 1-2 секунди, стига да не излъчва сигнала само еднократно, докато ключът издаде звуков сигнал.
Девиаторен ключ дъб — схема 6 Makel Цена: 6.75лв. Това означава, че при натискането му, след запалването на всички стълбищни лампи или на част от тях, при високи блокове, той се връща в изходно положение. Той обаче е недопустим за класическия трансформатор, през който (все по-рядко) се захранват нисковолтовите халогенни лампи. Като резултат ключът се оказва затворен повече време през единия полупериод, отколкото през другия, което е еквивалентно на протичане през лампата и на постоянен ток с неголяма стойност. Девиаторен черен ключ — схема 6 Makel Цена: 3.90лв. Изходът на Т-тригера управлява контактора на помпата през изпълнителен елемент.

Похожие записи: