Схема дефиаторен ключ

Превишаването на тази мощност прегрява димера и създава опасност от повреда. По време на експлоатацията на димера и при монтажни работи може да се получи късо съединение в лампата или електрическата инсталация. Нещата като логика и схема са съвсем прости, затова ще се спрем на практическото свързване на ключовете и лампата, т.е. на монтажа. Достатъчно е човек да погледна вътрешността на някоя стара механична изчислителна машина примерно на Rheinmetall, за да изпита пренебрежение към невзрачните днешни интегрални схеми.По-долу е идейната схема. Единият индикатор свети, когато помпата работи, а другият — когато не работи. Например димер за 400 VА може да управлява лампи с мощност до 300 W. Нормалната работа на някои димери изисква към тях да е включена лампа, чиято минимална мощност (обикновено 30-60 W) също представлява параметър. Те изискват незабавна смяна на изгоряла лампа.

Представлява бяла рамка, върху която е закрепен друг кръгъл пластмасов модул, в който е електрониката. Освен несравнимо по-малките загуби на електрическа енергия и възможността за дистанционно управление, принципът позволява регулиране на големината на тока и през други електрически товари, например нагреватели и електродвигатели. Този тип регулиране задължително изисква един управляващ димер, а броят на управляваните се избира в зависимост от нуждите. Девиаторен ключ титан — схема 6 EL-BI Цена: 7.89лв. Така не би трябвало и да има много нежелани реакции при нормална употреба на същото дистанционно. Другият тип защита е нулиране на напрежението на лампата и автоматичното му възстановяване при охлаждане на димера.
Девиаторен сив ключ за външен монтаж — схема 6 Makel Цена: 3.12лв. Така например намаляването на напрежението на лампите с нажежаема нишка с 5% удвоява живота им. Ако коридорът или стълбището е дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата. Има ли непрозрачни препятствия по пътя?Ако има ръчно, разстоянието не е голямо и няма прегради, то някой IR ключ би свършил работа. Ето защо през последните десетилетия плавното регулиране на силата на светлината чрез димери (наричано също и димиране) заема все по-важно място в осветлението на жилищни и офис сгради, търговски площи и открити пространства.

Похожие записи: